Termična obdelava lesa – s certifikatom in žigom.

Skladno z zahtevami EU (standard ISPM 15) mora biti ves pakirni material toplotno obdelan in imeti na lesu ustrezen žig z IPPC logotipom, oznako države, proizvajalca in vrsto obdelave. Pri nas vam ustreznost standardu potrdimo s certifikatom, ki ga priložimo kot spremni transportni dokument. Prav tako embalažo žigosamo in termično obdelamo z vročim žigom, ki je trajen. Prav tako lahko embalažo žigosamo z brizganjem ali mokrim žigom ter dodamo oznake po izbiri naročnika.
Naš embalažni material je že vnaprej termično obdelan, tako da vam lahko ustrezno embalažo kar najhitreje izdelamo in jo odpremimo.
Naša toplotno obdelana embalaža ustreza vsem standardom, ki jih zahteva fitosanitarni pravilnik, in je obeljena (je brez lubja).

REFERENCE

Meni